Esej: Charakterystyka zmiennych wzoru w teorii T. Parsonsa