Transformacja systemowa w Polsce – ujęcie modelowe