Esej: Charakterystyka zmiennych wzoru w teorii T. Parsonsa

Esej: Charakterystyka zmiennych wzoru w teorii T. Parsonsa

Format: .docx

Ilość stron: 6 (+bibliografia)

Cena: 119 zł

Zamów gotowy wzór:

Esej: Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Esej: Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Format: .docx

Ilość stron: 5 (+bibliografia)

Cena: 99 zł

Zamów gotowy wzór:

Esej: Transformacja systemowa w Polsce – ujęcie modelowe

Esej: Transformacja systemowa w Polsce – ujęcie modelowe

Format: .docx

Ilość stron: 4 (+bibliografia)

Cena: 80 zł

Zamów gotowy wzór:

Esej: Główni aktorzy sceny organizacyjnej w warunkach zmiany. Związki zawodowe

Esej: Główni aktorzy sceny organizacyjnej w warunkach zmiany. Związki zawodowe

Format: .docx

Ilość stron: 4 (+bibliografia)

Cena: 80 zł

Zamów gotowy wzór:

Esej: Niematerialne formy wynagradzania a motywacja do pracy

Esej: Niematerialne formy wynagradzania a motywacja do pracy

Format: .docx

Ilość stron: 6 (+bibliografia)

Cena: 119 zł

Zamów gotowy wzór:

Esej: System wynagradzania pracowników w firmie

Esej: System wynagradzania pracowników w firmie

Format: .docx

Ilość stron: 8 (+bibliografia)

Cena: 159 zł

Zamów gotowy wzór: