Tekst naukowy >> Przypisy w tekście

Czym jest tatuaż? Nie ma zgody, co do jednej definicji tatuażu. Związane jest to z tym, że był wykonywany różnymi metodami na przestrzeni dziejów. Współcześnie tatuaż może być definiowany jako: „(…) trwały rysunek lub napis na ciele, wykonany przez nakłucia lub nacięcia skóry i wypełnienie tych miejsc odpowiednimi barwnikami, najpierw ciemnymi, a później jasnymi (jeśli tatuaż ma być wielobarwny)” (Ciosek 2008: 354). Jak podaje Sławomir Przybyliński (2007: 8, 10-11) trudno jest określić czas postania sztuki tatuażu. Odkrycia dokonane przez archeologów sugerują, że mogło to być ok. 40-14 tys. lat p.n.e.

Badania z ostatnich lat wskazują, że na decyzję o posłaniu dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne ma głównie wpływ poziomu wykształcenia rodziców. Prawie wszyscy rodzice z wykształceniem wyższym (93%) finansowali swoim dzieciom zajęcia w roku szkolnym 2016/2017. Znacznie rzadziej decydowali się na to rodzice z wykształceniem średnim (59%), zasadniczym zawodowym (38%) i wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (21%). W porównaniu z ubiegłym rokiem zainteresowanie dodatkowymi płatnymi zajęcia wzrosło we wszystkich wyróżnionych grupach (por. Wydatki rodziców na edukację… 2016: 7).

Tekst naukowy >> Przypisy dolne

Po II wojnie światowej poglądy polityczne Webera zostały poddane ostrej krytyce. M.in. Hannah Arendt była zaniepokojona jego zbyt nacjonalistyczną wizją. Wskazywano Webera jako tego, który utorował drogę autorytarnemu państwu wodzowskiemu. Jednocześnie nikt, znając jego postawę, nie zarzucał jemu samemu, że poszedł tą drogą. Wydaje się jednak, że to nie krytyka polityczna zachwiała mitem Webera, lecz rewelacje obyczajowe dotyczące jego intymnego życia takie jak: aseksualny stosunek do żony i romans3.

3 Krasnodębski Z., M. Weber, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1999.

Plan marketingowy >> Przypisy w tekście

Dystrybucja prowadzona jest w siedzibie firmy w Gdańsku. W kolejnych latach wprowadzimy możliwość zakupu przez Internet. Istnieje konieczność przeszkolenia wybranych pracowników oraz zrekrutowania większej liczby przedstawicieli handlowych. Według badań referowanych w literaturze 25% najlepszych przedstawicieli handlowych realizuje ponad 52% sprzedaży (zob. Kotler i Keller 2016: 597).